Analiza odsprzedaży

Analiza odsprzedaży polega na zbieraniu danych o odsprzedaży produktów od dystrybutorów do odbiorców (np. sklepów). Wspiera działy handlowe i działy analiz badając rzeczywistą odsprzedaż produktów, jej kierunek. Pozwala na lepsze planowanie działań marketingowych czy budowanie programów motywacyjnych skierowanych do sklepów.

Odprzedaż analizowana jest prowadzona za pomocą systemu RAAN. Zbiera on dane z różnych źródeł:

  • Systemy księgowe partnerów handlowych (dystrybutorów i hurtowni)
  • System księgowy firmy

Informacje zbierane są na kilku poziomach:

  • Sprzedaż od producenta do dystrybutora
  • Odsprzedaż od dystrybutora do hurtowni lub do klienta końcowego (sklepu)
  • Odsprzedaż od podhurtu do klienta końcowego

Przykładowe zastosowania systemu:

  • Budowa bazy klientów lub uzupełnianie istniejącej
  • Analiza sprzedaży
  • Selekcja najlepszych klientów końcowych (sklepów)