RAAN

RAAN jest systemem do analizy odsprzedaży na podstawie danych otrzymywanych od dystrybutorów.

Wspiera działy handlowe i działy analiz badając rzeczywistą odsprzedaż produktów, jej kierunek i kanały. Pozwala na lepsze planowanie lokalnych działań marketingowych czy budowanie programów motywacyjnych skierowanych do sklepów.

Odprzedaż analizowana jest prowadzona za pomocą systemu RAAN. Zbiera on dane z różnych źródeł:

  • Systemy księgowe partnerów handlowych (dystrybutorów i hurtowni)
  • System księgowy firmy

Informacje zbierane są na kilku poziomach:

  • Sprzedaż od producenta do dystrybutora
  • Odsprzedaż od dystrybutora do hurtowni lub do klienta końcowego (sklepu)
  • Odsprzedaż od podhurtu do klienta końcowego

Przykładowe zastosowania systemu:

  • Budowa bazy klientów lub uzupełnianie istniejącej
  • Analiza sprzedaży
  • Selekcja najlepszych klientów końcowych (sklepów)